Důležité termíny:

 • Uzavření přihlášek a zaplacení základního startovného do 30. 4. 2024
 • Zaslání hudby a formuláře s povinnými prvky a dynamickým bonusem do 31. 5. 2024
 • Vyhlášení semifinálových kategorii do 1. 5. 2024
 • Deadline pro zaslání semifinálového videa do 20. 5. 2024
 • Zveřejnění výsledků semifinále 25. 5. 2024
 • Úhrada finálové startovné do 31. 5. 2024
 • Konání soutěže v hale STARS Třinec 22. 6. 2024
Pravidla

Pravidla

1. Podmínky účasti

1.1. Všeobecné podmínky

  • Minimální věk soutěžícího je 7 let v den konání soutěže.
  • Soutěže se může zúčastnit kdokoliv bez ohledu na národnost.
  • Osoby mladší 18 let musí zaslat s přihláškou souhlas zákonného zástupce.
  • Organizátor si vyhrazuje právo na změny v harmonogramu a má právo vyhlásit kvalifikační video kolo pro soutěžní kategorie, kde bude překročená kapacita 10 soutěžících.
  • Kvalifikační video kolo bude vyhlášeno nejpozději do 1. 5. 2024.
  • Svou účastí soutěžící potvrzuje, že si přečetl a souhlasí s pravidly soutěže.

1.2. Proces přihlášení

  • Termíny je nutné striktně dodržovat.
  • Sportovci musí být ve správné věkové kategorii a dané divizi.
  • Pořadí sportovců bude určeno náhodným rozlosováním organizátorem.
  • Vyplňte přihlášku na webových stránkách www.acrodancerscompetition.cz
  • Zaplaťte poplatek za přihlášku dle instrukcí v přihlášce. Poplatky jsou nevratné.
  • Zašlete hudbu ve formátu mp3 na emailovou adresu info@acrodancersonline.cz v daném termínu.
  • Zašlete formuláře s povinnými prvky a technickým bonusem na emailovou adresu info@acrodancersonline.cz v daném termínu. Upozornění: ručně psané formuláře nebudou akceptovány. Hudbu i formulář pojmenujte: Jméno Příjmení Disciplína Divize Kategorie.
  • Všichni sportovci, kteří používají úchopové rukavice, musí doložit lékařskou zprávu o tom, že trpí hyperhidrózou. V opačném případě jsou rukavice zakázané.
  • Výše startovného:

   • Základní startovné 600 Kč (jednotlivec) /800 Kč (doubles - soutěžící pár) pro všechny soutěžící s úhradou do 30. 4. 2024.
   • Finálové startovné 800 Kč (jednotlivec) /1000 Kč (doubles - soutěžící pár) pro ty soutěžící, kteří postoupí do finále na základě kvalifikačního videa a také ti, kteří postoupí do finále automaticky na základě kapacity dané kategorie. Nutná úhrada do 31. 5. 2024.
  • Platební údaje:

   • Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
   • Číslo účtu: 2301978618 / 2010
   • Variabilní symbol: vaše telefonní číslo
   • Do poznámky platby uveďte příjmení soutěžícího
   • IBAN: CZ8420100000002301978618
   • BIC: FIOBCZPPXXX
   • Případné bankovní poplatky jsou na straně soutěžícího.
   • Startovné je nevratné.

2. Rozdělení soutěžících

2.1. Disciplíny

  • Aerial Hoop (akrobacie v kruhu)
  • Aerial Hoop Doubles (akrobacie v kruhu ve dvojici)
  • Aerial Hammock (akrobacie v síti)
  • Aerial Hammock Doubles (akrobacie v síti ve dvojici)
  • Aerial Silks ( akrobacie na šále)

2.2. Divize

  • Amatéři
  • Profesionálové
  • Elita

Amatéři:

do této divize se mohou přihlásit sportovci, kteří mají jen základní zkušenosti v této disciplíně. Uchazeč nesmí do amatérské divize vstoupit, pokud:

   • Již v minulosti soutěžil v profesionální nebo elitní divizi v jakýchkoliv tuzemských, regionálních či zahraničních soutěžích.
   • Je vítězem 1. – 3. místa v amatérské divizi.
   • Je sportovním trenérem.

Profesionálové:

do této divize se mohou přihlásit sportovci, kteří mají bohaté zkušenosti v této disciplíně. Může se jednat o:

   • Trenéry.
   • Vítěze 1. – 3. místa v amatérské divizi.
   • Soutěžící, kteří už někdy soutěžili v profesionální divizi, ale nikdy se neumístili na prvních třech místech v tuzemských nebo zahraničních soutěžích.
   • Sportovce, kteří nikdy nestartovali v elitní divizi a nikdy nestartovali na Mistrovství světa.

Uchazeč nesmí do profesionální divize vstoupit, pokud:

   • Již v minulosti soutěžil v elitní divizi v jakýchkoliv tuzemských či zahraničních soutěžích.
   • Je vítězem 1. – 3. místa v profesionální divizi.

Elita:

elitní divize je určena pro vrcholové sportovce.  Může se jednat o:

   • Vítěze 1. – 3. místa v profesionální divizi.
   • Sportovce, kteří soutěžili v elitních divizích.
   • Sportovce, kteří startovali na Mistrovství světa.

* Postup do vyšší divize pro vítěze 1. – 3. místa jakýchkoliv jiných národních/mezinárodních soutěžích se bere v potaz pouze v případě, že ještě nenastalo datum uzavření přihlášek ACRO DANCERS COMPETITION. Tzn. pokud soutěžící vyhrál 1. – 3. místo v jiné soutěži do 30. 4. 2024 (datum uzavření přihlášek) je soutěžící povinen se přihlásit do vyšší kategorie.

2.3. Kategorie dle věku

  • Děti 7–12 let, smíšená kategorie
  • Junioři 13–17 let, smíšená kategorie
  • Dospělí 18+ let, smíšená kategorie

3. Systém soutěže

3.1. Rozdělení soutěže

Soutěž bude rozdělená na dvě kola v případě, že v dané kategorii bude přihlášeno více než 10 soutěžících a to následovně:

  1. Semifinále – formou video soutěže. Do finále se kvalifikuje prvních 10 nejlepších soutěžících.
  2. Finále – živá soutěž 22. 6. 2024 v hale STARS Třinec.

V kategorii, kde bude přihlášeno méně než 10 soutěžících, je postup do finále automatický. Tito soutěžící se budou účastnit pouze finálového kola na živé soutěží 22. 6. 2024.

3.2. Požadavky semifinále

V případě, že se kategorie naplní více než 10 soutěžícími, budete vyzvání emailem o účast v semifinálovém kole, které proběhne online (formou zaslání videa). Videa budou posuzována odbornou porotou, která bude uvedena na našem webu: https://www.acrodancerscompetition.cz/porota/

Pravidla hodnocení semifinále budou stejná jako pravidla finálového kola, viz. Hodnocení  se změnou, že nebudou hodnoceny povinné prvky a dynamické kombinace.

Prvních deset (10) nejlepších se kvalifikuje do finále.

Požadavky na zaslání videa:

  • Semifinalisté jsou povinní video zaslat formou odkazu na YOUTUBE.
  • Kvalifikační video je nutné zaslat na email: info@acrodancersonline.cz
  • Termín zaslání odkazu na videonahrávku je do 20. 5. 2024.
  • Video pojmenujte: Jméno Příjmení Disciplína Divize Kategorie Acrodancerscompetition2024.
  • Př. Silvie Novotná Aerialhoop Amatéři Děti Acrodancerscompetition2024.
  • Na základě semifinálového videa bude odbornou porotou vybráno 10 finalistů s nejvyšším bodovým hodnocením. Soutěžící postupující do finále, včetně náhradníků, budou kontaktování emailem a zároveň budou zveřejnění na webu Acro Dancers Competititon v sekci Výsledky nejpozději do 25. 5. 2024.
  • Všem účastníkům semifinálového kola bude poskytnuta zpětná vazba odbornou porotou.

Požadavky na natočení videa:

  • Video musí být natočeno staticky z čelního pohledu na šířku.
  • Video musí být minimálně v kvalitě 720 p při dobrých světelných podmínkách s originální zvukovou stopou.
  • Video musí mít délku 2 min 00 s – 2 min 30 s.
  • Video nemusí být natočeno speciálně pro účely soutěže ACRO DANCERS COMPETITION, ale nesmí být starší než půl roku.
  • Video nesmí být sestříháno a nesmí být přidaná zvuková stopa dodatečně.
  • Video nesplňující tato kritéria nebude hodnoceno odbornou porotou.
  • V záběru nesmí být žádná jiná osoba ani rušivé prvky, např. konverzace jiných osob.
  • Pohyb kamery není dovolen.

3.3. Finále

Finálové choreografie bude hodnotit odborná porota ve složení čtyř (4) porotců, která vyhlásí tři soutěžící s největším počtem bodů. Finále se uskuteční veřejně před publikem v hale STARS TŘINEC, Tyršova 275, 739 61 Třinec.

  • Všichni finalisté, včetně těch, kteří se do finále dostali automaticky, musí uhradit finálové startovné 800,- Kč. Nutná úhrada do 31. 5. 2024.
  • Pro finalisty v kategoriích do 15 let platí možnost doprovodu do šatny a zákulisí zákonným zástupcem. Tato osoba včetně trenérů musí mít zakoupenou platnou vstupenku.
  • Nutné odevzdat formuláře s povinnými prvky a s dynamickým bonusem do 31. 5. 2024.
  • Zaslání hudby do 31. 5. 2024.

3.4. Propagační videa a fotografie

  • Přihlášením soutěžící souhlasí s použitím fotografií a videonahrávek k propagačním účelům v průběhu soutěže i po jejím skončení. Dále souhlasí se zveřejněním videa ze soutěžního vystoupení včetně uvedení jména a příjmení.
  • Všechny pořízené videonahrávky i fotografie jsou výhradním majetkem pořadatele soutěže.

3.5. Odstoupení od soutěže

V případě odstoupení ze soutěže po 1. 6. 2024 může soutěžící odstoupit pouze ze zdravotních důvodů bez nároku na vracení startovného. V případě odstoupení ze soutěže v den konání soutěže má soutěžící možnost odstoupit pouze ze zdravotních důvodů, které potvrdí lékařskou zprávou, v jiném případě bude diskvalifikován z následujících ročníků.

4. Akrobatické vybavení

Dle disciplíny bude k dispozici akrobatická síť (Aerial Hammock), akrobatický kruh (Aerial Hoop), akrobatická šála (Aerial Silks).

4.1. Parametry akrobatické sítě

K dispozici bude síť (Aerial Hammock):

  • vyrobená z leteckého hedvábí nejvyšší kvality.
  • pružící pouze do šířky, pevná ve směru zatížení.
  • šířka sítě: 2,7 m.
  • délka: 7 m, použitelná délka 3,5 m.
  • barva: žlutá.

Navěšení sítě:

K dispozici budou dvě možné varianty navěšení sítě.

1. Varianta: síť bude navázaná na dvou úvazu tzn. dvě (2) karabiny na každém konci sítě. Tyto karabiny budou následně zavěšeny na daisy chainy (popruhy s oky) ve vzdálenosti od sebe 60 cm. Síť bude navěšena staticky bez twistru.

2. Varianta: síť bude navázaná na jedno úvaz tzn. dvě (2) karabiny na každém konci sítě budou napojeny na kotvící desku, která bude dále napojena na twistr a lano (nepružící).

Bezpečnostní matrace: K dispozici bude matrace o rozměrech: 150 cm x 200 cm x 6 cm.

4.2. Parametry akrobatického kruhu

K dispozici budou kruhy jedno-úchopové o rozměru (vnější/vnitřní průměr kruhu):

  • 80/75 cm.
  • 85/80 cm.
  • 90/85 cm.
  • 95/90 cm.
  • 100/95 cm.

Průměr úchopu: 25 mm.

Povrch kruhu: individuální dle uvedení v přihlášce - omotávka z textilní pásky / bez omotávky.

Výška zavěšení: individuální dle uvedení v přihlášce v cm zaokrouhlená na desítky.

Bezpečnostní matrace: K dispozici bude matrace o rozměrech: 150 cm x 200 cm x 6 cm.

Navěšení kruhu: jedno úchopový kruh bude navěšen na karabinu, twister, karabinu a nepružící lano.

4.3. Parametry akrobatické šály

K dispozici bude šála (Aerial Silks):

  • vyrobená z leteckého hedvábí nejvyšší kvality.
  • šířka sítě: 1,6 m.
  • délka: 12 m, použitelná délka 6m.
  • barva: šedá.

Bezpečnostní matrace:

K dispozici bude matrace o rozměrech: 200 cm x 150 cm x 20cm.

Navěšení šály:

Šála bude bude navázaná na osmě a napojena na karabinu s twistrem a další karabinu napojenou na nepružící lano. Šála bude připravená tak, že 1 m šály bude volně na zemi. 

4.4. Parametry pódia

  • Rozměr pódia: šíře 8 m x hloubka 6 m.
  • Vystoupení včetně začátku i konce nesmí být mimo pódium.
  • Pódium je bez vyvýšení.
  • Barva pozadí: černá.
  • Podlaha: baletizol.

5. Pravidla soutěže

5.1. Hudba

Sportovci můžou volit hudbu instrumentální i se zpívanými texty, taktéž se může jednat o různé mixy více písní.

Hudba musí být v mp3 formátu a zaslána v daném termínu a to do 31. 5. 2024.

Hudba musí být označena disciplínou, divizí, kategorií, jménem a příjmením sportovce v tomto formátu: Jméno Příjmení Disciplína Divize Kategorie.

Příklady: 

  • Klára Vávrová Aerial Hoop Profesionál Dospělí.
  • Lucie Kotoučová Aerial Hammock Amatéři Junioři.

 

Délka hudby se pro dané kategorie liší. Je nutné délku hudby dodržet dle této tabulky:

Děti3:00 ± 15 sekund
Junioři3:30 ± 15 sekund
Dospělí3:50 ± 15 sekund

V den soutěže doporučujeme mít k dispozici kopií hudby na USB disku.

5.2. Floorwork

  • Floorwork = taneční část na zemi (část choreografie bez kontaktu s náčiním).
  • Délka floorworku není omezená, avšak choreografie by měla být dobře rozložená. Obecným doporučením je Floorwork do 40 sekund.

5.3. Rekvizity nejsou povolené

5.4. Kostým

  • Kostým musí být sportovního charakteru a může být jednodílný či dvojdílný.
  • Kostým nesmí přesahovat přes nárty a dlaně.
  • Kostým nesmí být volný, musí být zřetelně viditelné linie těla.
  • Je zakázáno tančit ve spodním prádle, plavkách či erotickém prádle. Taktéž jsou zakázané volné tepláky (včetně zvonů), sukně, šaty a další volány a třásně.
  • Je zakázáno odhalovat intimní partie, a to i v případě neúmyslném (spadlý vršek či jiná vada kostýmu, kdy dojde k odhalení intimních partií). Při odhalení bude soutěžící diskvalifikován.
  • Obuv během vystoupení je zakázaná.
  • Prstýnky a jiné šperky (náhrdelníky, náramky) jsou zakázané.
  • V případě porušení jakéhokoli zákazu je penalizace – 2 body hlavním porotcem, popř. diskvalifikace.

5.5. Make-up a účes vlasů

  • Make-up by měl odpovídat danému vystoupení a nesmí zakrývat výraz a mimiku tváře soutěžícího.
  • Vlasy nesmí zakrývat obličej a krk.
  • Doplňky ve vlasech jsou povoleny, ale nesmí odpadávat. V případě odpadnutí srážka – 2 body od hlavního porotce.

5.6. Gripovování

  • Soutěžící mohou používat gripy, pokud jsou aplikovány na tělo a jsou na bázi magnesia, alkoholu a jiné standardně používané gripy.
  • Není dovoleno používat gripy na voskové bázi nebo ekvivalent vosku liquid rosin např. Itac, Sticky Molly aj.
  • Není dovoleno nanášet gripy na soutěžní náčiní.
  • Používání gripu na otejpovaném kruhu je přísně zakázáno. V případě nedodržení těchto pravidel bude soutěžící diskvalifikován.

5.7. Diskvalifikace

Soutěžící bude diskvalifikován v případě, že:

  • Porušuje pravidla a systém soutěže.
  • Vědomě se přihlásil do nižší divize a kategorie.
  • Během soutěže prokazuje nesportovní chování.
  • Při jakémkoliv pokusu o konzultaci s porotci.
  • Při odhalení intimních partií.
  • Ohrozí-li život a zdraví účastníků soutěže.
  • Nedostaví se na pódium v době svého vystoupení nebo na vyhlášení výsledků. Při doložení závažných důvodů, např. zdravotních, se lze výjimečně omluvit organizátorovi, který předá informace hlavnímu porotci, který neudělí diskvalifikaci.
  • Použije-li grip na otejpovaný kruh či jakkoliv jinak poškodí akrobatické náčiní.
  • Nedodrží délku hudby pro danou kategorii.

Soutěžící může opakovat vystoupení pouze v případě, že:

  • Dojde k technickému problému (špatně spuštěná hudba, problémy s náčiním).
  • Rozhodne o tom hlavní porotce.

6. Hodnocení

Hodnocení soutěže je složeno ze čtyř (4) sekcí: Povinné prvky, Dynamický bonus, Srážky, Umělecký dojem. Každý soutěžící bude hodnocen ze všech čtyř sekcí. Celkový výsledek soutěžícího je součet výsledků ze všech čtyř sekcí. Maximálně může soutěžící získat 100 bodů (Povinné prvky – max. 25 b., Dynamické bonusy – max. 25 b., Srážky – max. 25 b., Umělecký dojem – max. 25 b.) V žádné sekci nelze jít do mínusu (minimální počet bodů v každé sekci je 0).

Vítězem se stává soutěžící s nejvyšším skóre ve své kategorii. Pokud dojde ke shodě skóre, stane se vítězem soutěžící s nejvyšším skóre ve srážkách. Pokud opět dojde ke shodě skóre, stane se vítězem soutěžící s nejvyšším skóre v dynamickém bonusu.

6.1. Ocenění vítězů:

  • Vítězové každé kategorie a divize obdrží zlatou medaili a diplom.
  • Druhý nejlepší soutěžící obdrží stříbrnou medaili s diplomem.
  • Třetí nejlepší soutěžící obdrží bronzovou medaili s diplomem.
  • První tři nejlepší obdrží hodnotné ceny od našich sponzorů. Seznam aktuálních sponzorů naleznete v sekci Partneři na naší webové stránce www.acrodancerscompetition.cz
  • Všichni účastníci soutěže obdrží účastnický list.

6.2. Výsledky

  • Všechny výsledky budou zveřejněny bezprostředně po soutěži v sekci výsledky na naší webové stránce www.acrodancerscompetition.cz
  • Výsledky budou také zveřejněny na sociálních sítích.

6.3. Porota

  • Porota je složena ze 4 porotců:
   1. Hlavní porotce hodnotící povinné prvky.
   2. Porotce hodnotící dynamické bonusy.
   3. Porotce hodnotící srážky.
   4. Porotce hodnotící umělecký dojem.
  • Součástí odborné poroty bude hlavní porotce, který uděluje srážky za porušení systému soutěže a rozhoduje o případné diskvalifikaci.
  • Panel porotců musí být složen z certifikovaných porotců mezinárodních federací a nesmí docházet k žádnému střetu zájmů.

6.3. Povinné prvky

Je možné dosáhnout maximálně 25 bodů.

V každé divizi a kategorii je vždy 5 povinných prvků, z toho jsou dva (2) prvky flexibilní, dva (2) prvky silové a jeden (1) prvek balanční. Každý povinný prvek má 5 kritérií, které musí soutěžící splnit. Každé kritérium povinného prvku je za 1 bod. Pokud je tedy prvek proveden 100 % správně a splní všech 5 kritérií, dostává soutěžící za povinný prvek 5 bodů. Splní-li všech 5 povinných prvků správně, dostává od poroty plný počet bodů 25 bodů.

Za jeden povinný prvek může soutěžící dostat 0–5 bodů. Výše bodů za povinný prvek závisí na splnění přesně definovaných kritérií daného povinného prvku.

Všichni soutěžící musí vyplnit formulář s povinnými prvky, které zaznamenají v pořadí, v jakém jdou po sobě.

Seznam povinných prvků a formulář s povinnými prvky naleznete v sekci ke stažení na: www.acrodancerscompetition.cz.

Příklad hodnocení: Soutěžící si vybere jako flexibilní povinný prvek: One knee hang cross one hand, který má tato kritéria:

Název prvků: One knee hang cross one hand.

Kritéria:

  1. Výdrž: 2 sekundy.
  2. Kontaktní body: jedno koleno, protilehlá ruka.
  3. Rozsah: Front split v nohou 180 ° a více.
  4. Pozice paží a nohou: obě paže plně propnuté, nohy jsou skrčené.
  5. Pozice těla: alespoň jedno rameno je níže než boky.
   • V případě, že soutěžící provede všech 5 kritérií správně, dostává plný počet bodů, tzn. v hodnocení porotce dostává 5 bodů.
   • V případě, že soutěžící neprovede všech 5 kritérií správně, ale provede pouze 3 kritéria z 5 správně, dostává snížený počet bodů, tzn. v hodnocení porotce dostává 3 body atd.

Konkrétní případ hodnocení porotce:

KritériumHodnoceníDůvod
1. Výdrž: 2 sekundy1 
2. Kontaktní body: jedno koleno, protilehlá ruka1 
3. Rozsah: Front split v nohou 180 ° a vícexRozsah 160° a méně
4. Pozice paží a nohou: obě paže plně propnuté, nohy jsou skrčenéxJedná paže pokrčená
5. Pozice těla: alespoň jedno rameno je níže než boky1 
  •  Za tento povinný prvek dostane od porotce pouze 3 body z 5 bodů, protože nesplnil dvě kritéria.

6.5. Dynamický bonus

Je možné dosáhnout maximálně 25 bodů. Tato sekce posuzuje úroveň obtížnosti kombinací dynamických pohybů jako jsou akrobatické přehmaty, dropy, spiny, rolky, náskoky či odskoky z náčiní. Každý dynamický bonus má své omezení, kolikrát se v choreografii může vyskytnout, viz níže tabulka.

Dynamický bonus není povinný.

V případě Doubles (dvojic) může dynamický bonus provádět pouze jeden z partnerů.

Všichni soutěžící musí vyplnit formulář, kde zaznamenají dynamické prvky v pořadí, v jakém jdou za sebou. Formulář ke stažení v sekci ke stažení na: www.acrodancerscompetition.cz.

Bodové hodnocení dynamického bonusu:

Dynamický bonusPočet bodů za provedeníMax. počet provedení v choreografiiMaximální počet bodů
Akrobatické přehmaty2 bodyMax. 3×Max.  6 bodů
Dropy1 bodMax. 5×Max. 5 bodů
Spiny1 bodyMax. 5×Max. 5 bodů
Rolky1 bodMax. 5×Max. 5 body
Náskoky/odskoky1 bodMax. 4×Max. 4 body

Definice dynamických bonusů:

   • Akrobatické přehmaty = musí zahrnovat změnu polohy těla a jsou definovány jako náhlé uvolnění veškerého kontaktu s náčiním (musí být okamžik letu bez kontaktu těla s načiním). Taktéž nesmí dojít ke kontaktu s podlahou.
   • Dropy = rychlý, kontrolovaný pohyb (pád) z jedno prvku do druhého bez kontaktu rukou s náčiním. Je povolen kontakt s náčiním tělem, avšak pohyb musí zahrnovat změnu kontaktního bodu.
   • Spiny = zahrnují roztočení náčiní a následné otoční se 2x o 720 ° ve dvou spinových pozicích. Každá spinová pozice se musí otočit o 720 ° a před změnou do dalšího spinového prvku musí zahrnovat změnu polohy těla, nemusí však zahrnovat změnu kontaktního bodu. Přechod mezi prvním spinem 720 ° a druhým spinem 720 ° musí být přímý. 
   • Rolky = provádění rotačních prvků na náčiní zahrnující kombinaci dvou rotačních prvků ve stejné poloze, kdy dojde k úplnému otočení 360 °min. 2x. Rolky musí být dynamické a bez zastavení. Každá rolka se musí plně otočit o 360° bez kontaktu těla s podlahou. Rolky můžou být prováděné dopředu i dozadu.
   • Náskoky/odskoky = Mezi počáteční pozicí a koncovou musí být viditelná fáze letu, kde nesmí být žádný kontakt s náčiním ani podlahou. Také musí být znatelný odskok, náskok z větší vzdálenosti. Může se jednat o náskok z podlahy na náčiní nebo z náčiní na podlahu.

6.6. Srážky

Je možné dosáhnout maximálně 25 bodů. Ve srážkách se body odečítají za špatné provedení prvků (včetně povinných prvků). Taktéž se odečítají body za ztrátu rovnováhy, pády, špatné směřování prvků, špatné přechody, nedodržení linií, otírání rukou, opakování prvků, problémy s kostýmem/ účesem a také za mluvené slovo během vystoupení. Počet odečtu bodů závisí na míře porušení.

Definice srážek:

  • Nedodržení linií = srážka se uděluje zejména u nedokonale propnutých kolen, špiček a paží. Kolena a špičky by měly být ve stejné linii, tzn. od kolene až po palec u chodidla. Taktéž paže a zápěstí by měly být v jedné linii. Taktéž je vyžadováno správné držení těla. Není-li choreograficky ztvárněno jinak je nutné provádět prvky, přechody i floorwork se správnými liniemi.
  • Špatné směrování prvků = srážka se uděluje v případech, kdy dojde ke špatnému nasměrování prvku k porotě a publiku, a to i na podlaze během floorworku či na náčiní.  Např. flexibilní prvek, kde je kritérium split v rozsahu 180 ° je proveden staticky zády k porotě, nelze vidět rozsah provedení.
  • Špatné přechody = srážka se uděluje v přechodech z prvku do prvku, z kruhu na zem nebo ze země na kruh, které nejsou plynulé. Může se také jednat o zbytečné přehmaty, zadrhnutí se v pohybu či o náčiní.
  • Otíraní rukou – srážka se uděluje v případě, když soutěžící během vystoupení si viditelně osušuje ruce o kostým, podlahu.
  • Problém s účesem/kostýmem = srážka se uděluje v případě, že si soutěžící během vystoupení upravuje vlasy či kostým. Srážka se uděluje také v případě, kdy se účes nebo kostým uvolní během vystoupení. Např. spadlý drdol, odpadávající ozdoby apod.
  • Mluvené slovo = soutěžící se snaží komunikovat s kýmkoliv během vystoupení - s trenérem/rodičem. Totéž platí i v případě, kdy trenér/rodič či kdokoliv jiný našeptává soutěžícímu.
  • Ztráta rovnováhy = srážka se uděluje v případě, kdy dojde k náhlému vychýlení z těžiště, typické je např. zavrávorání při dynamických dopadech nebo zakopnutí o matrace atd.
  • Pády = srážka se uděluje v případě, kdy dojde k rychlému, nekontrolovanému pádu na podlahu, k němuž může dojít z jakékoliv pozice na náčiní či na podlaze.

Odečty bodů za provedení srážky se provádí za každé provedení, viz tabulka:

Název srážky

Počet odečtu [body]

Nedodržení linií

-0.1

Špatné směrování prvků

-1

Špatné přechody

-1

Otíraní rukou

-1

Problém s účesem/kostýmem

-1

Mluvené slovo

-3

Ztráta rovnováhy

-3

Pády

-5

6.7. Umělecký dojem

Je možné dosáhnout maximálně 25 bodů. V této části se posuzuje umělecký projev, interpretace a výkon na pódiu. Umělecký projev je způsob, jakým se prezentuje sportovec porotcům a publiku. Jak vystupující vyjadřuje emoce a výraz prostřednictvím pohybu. Také jak je sebevědomý, zábavný, originální. Kostým, make-up a hudba by se měly navzájem doplňovat a souviset s daným vystoupením. Celkový výkon soutěžícího by měl působit plynule a bez velké námahy.

Hodnotí se celkem 5 kritérií a každé kritérium je bodováno 0–5 body podle úrovně kreativity.

V případě, že soutěžící ukončí choreografii před skončením hudby nebo pokračuje v choreografii po skončení hudby, bude mu udělená jednorázová srážka – 5 bodů.

Hodnocení kritérií:

1.

Emoce a umělecký projev

0–5 bodů

2.

Interpretace hudby

0–5 bodů

3.

Ztvárnění příběhu

0–5 bodů

4.

Plynulost

0–5 bodů

5.

Vyváženost

0–5 bodů

Bodové hodnocení kreativity jednotlivého kritéria:

0 bodů

Žádná kreativita/velmi nízká kreativita – výskyt kreativity v choreografii do 20 %

1 bod

Nízká kreativita – výskyt kreativity v choreografii 20 % - 40 %

2 body

Střední kreativita – výskyt kreativity v choreografii 40 % - 60 %

3 body

Velká kreativita 60 % - 80 %

4 body

Velmi velká kreativita 80 % - 100 %

5 bod.

Extrémní kreativita 100 %

Definice kritérií:

   1. Emoce a umělecký projev = zahrnuje výraz ve tváři, vyjádření emoce tváří a pohybem těla. Během celého vystoupení by měl vystupující působit sebejistě a provést celou choreografii bez zaváhání. 
   2. Interpretace hudby = vyjádření hudby pohybem. Schopnost znázornit dynamiku hudby (cítění rytmu).
   3. Plynulost = celá choreografie má působit plynule, nemá obsahovat tzv. „hluchá místa“.
   4. Ztvárnění příběhu = Schopnost zaujmout publikum a vtáhnout ho do svého příběhu. Kostým i líčení by měl odpovídat danému vystoupení.
   5. Vyváženost = choreografie musí být dobře vyvážená. Měla by obsahovat stejné množství prvků flexibilních, silových, balančních i dynamických a integrovat je do choreografie s uměleckým obsahem.

Je zakázané prostřednictvím choreografie znázorňovat politické události a situace. Nabádat k politickým, náboženským názorům, propagovat násilí či rasistické názory.

6.8. Práva organizátora

Organizátor si vyhrazuje právo změnit termín konání soutěže v případě zásahu vyšší moci. Startovné je v tomto případě nevratné. Dojde-li ke zrušení celého ročníku soutěže, zavazuje se organizátor vrátit startovné v plné výši.

© Dílo je majetkem Acro Dancers Competition. Toto dílo ani jeho jednotlivé části nesmí být libovolně upravovány a přebíraný dalšími stranami k dalším účelům bez souhlasu majitele.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram